Sweden & Martina implantološki sustav

Implantologija je suvremena grana stomatologije koja se kontinuirano razvija te je postala dio svakodnevne prakse u dentalnoj medicini. Sve veći interes pacijenata za implantatima povlači za sobom i njihovu potrebu za informiranosti o najboljem izboru ne samo stomatologa, nego i o vrsti i brandu implantata. Kvaliteta, dugotrajnost, garancija, estetika, cijena, sve su to pitanja koja postavljaju pacijenti o implantatima i njihovoj ugradnji. Na tržištu postoji mnoštvo kvalitetnih i pouzdanih implantoloških sistema, a u PerioDentu s opravdanim razlogom izdvajamo Sweden & Martina kao svjetske lidere.
Sweden & Martina implantološki sustav karakterizira kvaliteta u svakom segmentu; od samog implantata i svih njihovih komponenta do pripadajućih alata. U PerioDent ordinaciji ih koristimo već dugi niz godina, tako da sa sigurnošću možemo potvrditi kvalitetu njihovu. Ujedno smo i pioniri u korištenju ovog sistema u Hrvatskoj te pružamo i podršku kolegama i njihovom zastupniku, tvrtci Naronamed u stručnom i kliničkom obliku.
Kako je inovacija u središtu našeg djelovanja, izdvajamo inovativan Prama implantat koji ne samo da je napredan nego je ispred svog vremena. Svakodnevno ga koristimo u svim indikacijama jer se „brine“ o mekom tkivu i pruža sigurnost prilikom implantiranja te rješava problem koštane resorpcije što je san svakog implantologa. Vrat prama implantata je njegov najbitniji dio, a u Sweden & Martina su ga dizajnirali na specifičan način, potpuno obrnuto od svih ostalih implantata. Taj konvergentni dizajn omogućuje stabilizaciju ugruška oko vrata implantata koji se kasnije pretvara u debelo i funkcionalno meko tkivo. Osim tog prostora oko vrata implantata, mikro navoji koji prekrivaju njegov vrat visine 2.8 mm, omogućuju da se stanice fibroblasta vežu na njega i tvore barijeru prema kosti te ju na taj način štite. Danas je u svijetu implantologije poznato da meko tkivo štiti koštano tkivo i da uspješnost implantata ovisi o mekom tkivu.
Ovaj parodontološki osmišljen implantat omogućuje sigurnost i podržava estetiku mekih tkiva te pruža protetičaru i tehničaru slobodu pri izvođenju suprakonstrukcije na solo implantatu, mosnim konstrukcijama i konstrukcijama po konceptu All-on-4 i All-on-6. Slobodu definiramo mogućnošću pozicioniranja suprakonstrukcije na nekoliko nivoa, od samog vrata implantata do šetnje po titanskoj nadogradnji, ovisno o dubini postavljenog implantata koji je određen estetskim i funkcionalnim zahtjevima.
Kako bi prenijeli svoja pozitivna iskustva ovim implantatom, u PerioDentu organiziramo okrugli stol za kolege jer se zaista radi o drugačijem implantatu od svih ostalih!!!
BE UNIQUE. BE PRAMA.
https://www.prama.sweden-martina.com/?lang=en

Darija Vlašić Kaić,dr.med.dent.spec.parodontologije