regenerativna-1920x5001

Regeneracija je u nama samima! Zahvaljujući razvoju regenerativne medicine, danas je moguće upotrijebiti izvore iz vlastitog tijela za tzv. samoizlječenje. Mnogi je smatraju medicinom budućnosti koju koristimo i u dentalnoj medicini.

REGENERATIVNA MEDICINA

Snaga regenerativne medicine kroz samoiscjeljivanje se primjenjuje na sve više područja, uključujući i u dentalnoj terapiji. Riječ je o personaliziranoj terapiji,  a već odavno je poznato kako ista bolest kod dvije osobe nije ista. Upravo taj personalizirani odgovor i međuodnos mijenja načine na koji se danas liječimo. Širom svijeta se primjenjuju preparati na bazi krvnog seruma, kao metoda koja pospješuje zacjeljivanje ozljeda i oporavak tkiva što je ujedno i princip na kojem se bazira tehnologija PRGF-Endoreta.

 

Na čelu s dr. Darija Vlašić Kaić, u PerioDentu smo orijentirani prema medicinskoj dentalnoj terapijskoj i primjeni faktora rasta u svrhu regeneraciji koštanog tkiva, kao i mekih tkiva u usnoj šupljini. Kao pionir u PRGF-Endoret tehnologiji u Hrvatskoj, još 2013.god se dr. Vlašić Kaić educirala u području PRGF-Endoret tehnologije (plazma bogata faktorima rasta). Stečenu edukaciju u prestižnom BTI institutu u Španjolskoj (Biotechnology Institute -Vitoria-Gasteiz, Španjolska) i danas kontinuirano usavršava te je postala i jedna od uvaženih edukatora na tu temu.

 

PRGF-Endoret je prva tehnika bazirana na dobivanju 100% autolognog koncentrata faktora rasta dobivenog iz male količine pacijentove krvi. Prepoznata je u cijelome svijetu i patentirana od strane BTI Biotehnološkog Instituta. To je jedinstveni sistem koji posjeduje sve zdravstvene certifikate potrebne na internacionalnoj razini, čime je svrstan u najsigurniju i visokokvalitetnu tehniku trenutno dostupnu na tržištu. S obzirom da je ova tehnologija bazirana na aktivaciji pacijentovih vlastitih trombocita za stimulaciju i ubrzanje procesa regeneracije tkiva, PRGF označava revoluciju i u području dentalne medicine. Uz PRGF tehnologiju ostvarujemo izvrsne rezultate uz minimalno invazivnu, prilagođenu, bio sigurnu i predvidivu terapiju.

 

 

Stalni napredak koji postiže BTI-ev istraživački tim u proučavanju, korištenju i formulaciji faktora rasta, omogućava ponudu novih tehnoloških dostignuća na različitim poljima medicine kao što su dentalna medicina, traumatologija, oftalmologija te klinička i estetska dermatologija.