Centar PerioDent

Regenerativna medicina

Regeneracija je u nama samima! Zahvaljujući razvoju regenerativne medicine, danas je moguće upotrijebiti izvore iz vlastitog tijela za tzv. samoizlječenje. Mnogi je smatraju medicinom budućnosti koju koristimo i u dentalnoj medicini.

REGENERATIVNA MEDICINA

Snaga regenerativne medicine kroz samoiscjeljivanje se primjenjuje na sve više područja, uključujući i u dentalnoj terapiji. Riječ je o personaliziranoj terapiji, a već odavno je poznato kako ista bolest kod dvije osobe nije ista. Upravo taj personalizirani odgovor i međuodnos mijenja načine na koji se danas liječimo. Širom svijeta se primjenjuju preparati na bazi krvnog seruma kao metoda koja pospješuje zacjeljivanje ozljeda i oporavak tkiva što je ujedno i princip na kojem se bazira tehnologija PRF-a.

Na čelu s dr. Darijom Vlašić Kaić, u PerioDentu smo orijentirani prema medicinskoj dentalnoj terapiji i primjeni faktora rasta u svrhu regeneracije koštanog tkiva, kao i mekih tkiva u usnoj šupljini. Kao pionir u PRGF – Endoret tehnologiji u Hrvatskoj, još od 2013. godine, dr. Vlašić Kaić educira se u tom smjeru i koristi različite regenerativne metode u kliničkoj praksi.

Danas najčešće koristimo PRF tehnologiju prema Choukrounovom protokolu u implantološkim i kirurškim zahvatima.

U regenerativnim parodontološkim zahvatima koristimo proteine caklinskog matriksa Emdogain.

Dominantni protein u ovom sastavu je amilogenin. Emdogain se smatra trenutno jedinim proizvodom na tržištu koji ima potencijal stvaranja klinički značajnih regenerativnih procesa stanica parodontnog ligamenta.

AUTOLOGNI DENTIN GRAFT / REGENERACIJA KOSTI

Ponekad, moguće je zube koje smo izvadili koristiti kao nadoknadu za izgubljenu kost.
Svaki izvađeni zub nije i beskoristan zub.
Vrlo predvidljiva metoda regeneracije kosti na vrlo biološki način. Uz pomoć aparata Smart Dentin Grinder (KometaBio) u samo nekoliko minuta moguće je dobiti kvalitetan autologni graft koji skraćuje vrijeme cijeljenja, održava visinu i širinu alveolarnog grebena, osigurava izvrsnu estetiku i kvalitetu mekih tkiva te sprečava komplikacije kao što su odbacivanje grafta i prijenos bolesti. Autologni graft smatra se zlatnim standardom. Sastav zuba i kosti gotovo je jednak, a dentinski graft je gust i čvrst u kombinaciji s PRF-om, te bogat BMP-om i drugim faktorima rasta.
Scroll to Top