Centar PerioDent

Dr. med. dent. Darija Vlašić Kaić
spec. parodontologije

DR. MED. DENT.
DARIJA VLAŠIĆ KAIĆ

Dobra odluka se bazira na znanju – ne na brojkama.
Platon

Darija Vlašić Kaić, dr. med. dent. rođena je 1975. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, te završila specijalizaciju iz parodontologije 2007. godine. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog parodontološkog društva i European Federation of Periodontology (EFP-a).

Dr. Vlašić Kaić ima dugu stomatološku tradiciju, naslijedila je obiteljsku praksu dentalne medicine te ju unaprijedila u specijalističku parodontološku ordinaciju unatrag 15 godina. Fokus svog rada bazira na cjelokupnoj rehabilitaciji pacijenata s parodontitisom, uključujući osim parodontološke i protetsku te implantoprotetsku terapiju. Osim toga, dr. Vlašić Kaić posvećena je problemima i rekonstrukciji mekih tkiva oko zuba i implantata. Od 2016. godine voditeljica je, zajedno sa dr. Borkom Cvitanom, spec. stom. protetike, privatne ordinacije Centar za parodontologiju PerioDent u kojoj osim kliničkog rada, organiziraju i multidisciplinarne edukacije iz implantologije, parodontologije i protetike.
Tijekom cijelog svog radnog staža, dr. Vlašić Kaić redovito se educirala na domaćim i inozemnim kongresima iz područja parodontologije i implantologije kao što su EuroPerio (Madrid, Beč, London, Amsterdam, Kopenhagen), Perio Master Clinic (Malta 2017., Dublin 2020., Antwerp 2023.), Hrvatski parodontološki dani (Zagreb, Šibenik, Pula, Rovinj), Premium Day (Sweden & Martina – Valencia, Padova) te brojni drugi kongresi iz područja parodontologije, implantologije i regenerativne medicine (Biotechnology institute Bilbao, Vitoria – Spain).
Trenutno surađuje s institucijom Sweden & Martina, poznatom po edukacijama iz područja implantologije i protetike, te uz podršku kompanije Sweden & Martina i Naronameda unatrag posljednjih 10 godina, stječe vlastita klinička iskustva i iskustva kao edukator.
Individualni pristup svakom pacijentu bez obzira radi li se o manjim zahvatima ili kompleksnim rehabilitacijama!
Scroll to Top