Dr.med.dent. Darija Vlašić Kaić

Dobra odluka se bazira na znanju – ne na brojkama.
Platon

Dr. Darija Vlašić Kaić je internacionalno priznata specijalistica parodontologije s posebnim interesom u području regenerativne parodontne kirurgije, estetske, parodontne plastične i implantološke kirurgije. Osim što je uvažena članica Hrvatske stomatološke komore, Hrvatskog parodontološkog društva i Američke akademije za parodontologiju te je  nostrificiran liječnik dentalne medicine i u Sloveniji, često se nalazi i u ulozi edukatora iz područja svoje struke. Kontinuirano unapređuje svoje znanje  pa je redoviti polaznik priznatih edukacija na domaćim i inozemnim kongresima te je postala uvažena članica tima BTI – Institutu (Biotechnology Institute Bilbao, Vitoria-Spain), poznatom po regenerativnoj medicine i primjeni PRGF Endoret tehnologije (faktori rasta izolirani iz krvi), koju svakodnevno koristi i primjenjuje u gotovo svim operativnim zahvatima te surađuje i s institucijom “Sweden &Martina” poznatom po edukacijama iz područja implantologije i protetike.

Iza dr. Vlašić Kaić stoji dugačka stomatološka obiteljska tradicija koju nastavlja kroz 15 godina samostalnog radnog iskustva, od čega je već 10 godina potvrđenog specijalističkog, te uz dva znanstvena rada: Lapter,Vlašić, Meštrović,Anić-Milošević: Kefalometrijska procjena položaja inciziva u ispitanika klasom II/I i II/II po Angelu; i Kaic Z., Milutinovic S., Udovicic T., Vlasic D., Justament R., Drug-Induced Oral Reactions, J Dent Res (2005).